Sve o osiguranju

logo-png

EIOPA uvodi „mistery shopper-e“ u osam zemalja

Nadzorni odbor EIOPA – Evropske agencije za osiguranje i penzijsko osiguranje, uskoro će krenuti sa „mistery shopper“ akcijom koju će sprovoditi u osam zemalja: ovo će biti prva zajednička „vežba“ tajne kupovine po zajedničkoj metodologiji i kriterijumima koje su ustanovile EIOPA i njene članice. Rezultati će biti dostupni u prvoj polovini 2024. godine.

„Mistery shopper“ je tehnika koja uključuje usluge obučenih „tajnih kupaca“ koji se ponašaju kao potencijalni kupci, i omogućava da se proceni iskustvo kupaca u praksi. Obično se realizuje kroz fizičke posete prostorijama distributera, ali se takođe može obaviti preko digitalnih kanala, telefonskih poziva ili sličnih metoda.

„Tajni kupci“ će tražiti informacije o proizvodu, savete, objasniti svoju situaciju, a dok to rade, oni prikupljaju detaljne informacije o tome kako dobavljači ili distributeri prodaju proizvode i pružaju usluge potrošačima. Zatim izveštavaju o svojim saznanjima na strukturiran, detaljan i sistematičan način.

EIOPA (EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions Authority) je evropski regulator osiguranja i penziskog osiguranja, i jedno je od tri evropska tela za nadzor finansijskog tržišta, nastala kao rezultat reformi strukture nadzora finansijskog sektora Evropske unije.
Osnovana je 1. januara 2011. godine Uredbom EU Br. 1094/2010 Evropskog parlamenta i Veća, kao
naslednik Odbora evropskih nadzornih tela za područje osiguranja i penzija (CEIOPS-a). Organizovana je kao nezavisno i savetodavno telo Evropskog parlamenta, Veća Evropske unije i Evropske komisije.
Zadatak ove institucije je da doprinosi stabilnosti finansijskog tržišta EU kroz obezbeđivanje integriteta,
transparentnosti, efikasnosti finansijskih tržišta, i kroz jačanje zaštite osiguranika, korisnika i vlasnika penzija, uz istovremeno nezavisno sprovođenje aktivnosti u interesu Evropske unije.

Publikacije
Scroll to Top