Sve o osiguranju

logo-png

DDOR poziva oštećene putnike S.A.B. travela da podnesu odštetne zahteve

U vezi sa otkazivanjem putovanja velikom broju klijenata turističke agencije „S.A.B.“ travel, kompanija „DDOR Novi Sad“ je pozvala oštećene putnike da do 24. avgusta dostave kompletnu dokumentaciju kako bi im što brže i efikasnije bila isplaćena odšteta.

Dokumentacija se može dostaviti na sledeće načine:

  1. Slanjem poštom. Spakovanu u jednu kovertu, kompletiranu dokumentaciju, uputiti na Poštanski fah 149, 21101 Novi Sad ( u pitanju je poštanski fah DDOR-a). Kao potvrdu o tome da je dokumentacija poslata, oštećeni građani treba da imaju dokaz o poslatoj pošiljci, koji izdaje JP „Pošta Srbije“.
  2. Predavanjem odštetnog zahteva i kompletirane dokumentacije u svim poslovnim mestima „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o. Preuzetu dokumentaciju ukoliko je kompletna, zaposleni u DDOR-u će proslediti na Poštanski fah 149, 21101 Novi Sad. Licu koje je predalo zahtev biće izdata potvrda o prijemu odštetnog zahteva, sa upisanim datumom, potpisom i overenom kopijom odštetnog zahteva.

Kada svi pristigli odštetni zahtevi budu obrađeni, javnost će biti obaveštena koliki će iznos oštećeni građani da dobiju. Obeštećenje će se izračunavati prema uslovima.

U Kompaniji “DDOR Novi Sad” kažu da će podržati napore Ministarstvo turizma i YUTA-e u predstojećim koracima da se unaprede zakonski parametri, a posebno kontrola turističkih agencija.

Na sajtu YUTA-e mogu se pronaći detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji.

Publikacije
Scroll to Top