Sve o osiguranju

logo-png

DDOR: popust na putno osiguranje za putnike Turkiš Erlajnza

Putnicima koji koriste usluge turske nacionalne avio kompanije „Turkish Airlines“ i  koji svoj let započinju u Republici Srbiji, DDOR osiguranje odobrava 10% popusta na zaključene polise putnog zdravstvenog osiguranja. Ovaj popust važi u periodu od 01. novembra 2020. do 31. januara 2021. godine. (31. januara 2021. putovanje mora biti završeno).

Fizička lica mogu da kao doplatak uz osnovnu polisu da ugovore i dopunsko osiguranje koje podrazumeva pokriće troškova lečenja i fiksne iznose naknade ukoliko je neophodna hospitalizacija uzrokovana bolešću KOVID-19. Uslov je gornja starosna granica do 70 godina života, da je lice državljanin Republike Srbije ili strani državljanin koji ima prebivalište, dozvolu za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji. Visina KOVID-19 pokrića, zavisi od ugovorenog osnovnog pokrića po polisi Putnog zdravstvenog osiguranja i opcije geografskog područja pokrića uz napomenu da je maksimalno trajanje osiguranja 30 dana.

Ukoliko putnik ne želi da ugovori navedeno dodatno pokriće za KOVID-19, gornja starosna granica za ugovaranje Putnog zdravstvenog osiguranja je 85 godina.

Svi putnici kompanije „Turkish Airlines“ biće blagovremeno obavešteni o ovom popustu, a procedura za realizaciju je sledeća: neophodno je da putnik koji je kupio kartu poseti zvaničnu stranicu DDOR osiguranja, prateći link www.ddor.rs/turkish-airlines ili besplatno pozove Korisnički centar DDOR-a broj 080 3030 301, da bi se registrovao i dobio promo kod, pomoću kojeg može da kupi polisu Putnog zdravstvenog osiguranja na web shop-u – moj.ddor.rs ili preko Korisničkog centra. Jedan kod je moguće iskoristiti samo jednom i polisa putnog zdravstvenog osiguranja se vezuje za ime i prezime putnika naznačeno na avionskoj karti.

DDOR osiguranje svim korporativnim klijentima – putnicima kompanije „Turkish Airlines“, na letovima koji polaze iz Republike Srbije i koji zaključe godišnju polisu Međunarodnog putnog osiguranja, (u periodu od 01.11.2020. godine, a za putovanja koja se završavaju do 31.01.2022. godine), nudi mogućnost gratis ugovoranja dodatnog pokrića osiguranja prtljaga sa sumom osiguranja od 150 EUR. Turska nacionalna avio kompanija će svoje korporativne klijente blagovremeno obaveštiti o ovoj specijalnoj ponudi. Kako bi je realizovali, neophodno je da se  klijenti obrate Korisničkom centru DDOR osiguranja i dobiju sva potrebna uputstva.

Važno je da se napomene, da polisa Međunarodnog putnog osiguranja obezbeđuje osiguranje u toku čitave godine, za neograničeni broj putovanja sa maksimalnim trajanjem jednog boravka u inostranstvu do 45 dana, u bilo koju zemlju sveta, s tim što je za određene prekomorske destinacije obavezan doplatak.

Osiguranje pokriva medicinske troškove do 30.000 EUR, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja-smrt do 5000 EUR, invaliditet do 20.000 EUR, osiguranje od odgovornosti prema trećim licima u inostranstvu čak do 44.000 EUR po jednom putovanju.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto