Sve o osiguranju

logo-png

“DDOR Novi Sad” prva  osiguravajuća kuća u Srbiji dobila sertifikat standarda ISO 10002:2007 za postupanje po prigovorima potrošača, i žig “Zaštićen potrošač”

Sertifikat standarda ISO 10002:2007 – za postupanje po prigovorima potrošača, u potpunosti je usmeren ka korisnicima usluga osiguranja. Njegov cilj je utvrđivanje i sprovođenje efikasnog i efektivnog  načina rešavanja prigovora korisnika usluga osiguranja. Veoma je važno, a i obavezno, da svi zaposleni budu upoznati sa ovim poslovnim procesom i uključeni u proces rešavanja prigovora.

Žig „Zaštićeni potrošač“ DDOR-u je dodelila Republička unija potrošača, i njime će ova kompanija u narednom periodu garantovati da pruža najviši kvalitet usluga na tržištu i time štiti prava potrošača.

“Zaštita potrošača predstavlja pravnu oblast u dinamičnom razvoju u okviru modernih država koje se zasnivaju na tržišnom ekonomskom principu sa jedne strane, i idejama socijalne odgovornosti i pravičnosti, sa druge. Poštovanje zakona i dobrih poslovnih običaja u ovoj oblasti nije samo interes ekonomski slabije ili nedovoljno  informisane strane – potrošača, već i kompanija koje se na taj način angažuju u fer konkurentskoj borbi na tržištu, koja vodi boljim poslovnim rezultatima, ali i nižim cenama i višem nivou kvaliteta proizvoda i usluga”, rekli su u DDOR-u predstavljajući  sertifikat i žig.

Publikacije
Scroll to Top