Sve o osiguranju

logo-png

sveoosiguranju

Sektor osiguranja bi u slučaju realizacije ekstremnih i malo verovatnih šokova ostao stabilan i visoko kapitalizovan, i ne bi bila ugrožena adekvatnost kapitala, pokazali su rezultati stres testa koji je

Iako svetska javnost pažnju usmerava na opasnosti od terorističkih napada tek kada se neki od njih dogodi, ima i onih koji su svesni ove opasnosti, i koji se trude da umanje

Predsednik i generalni direktor Rođen je 7. septembra 1952. godine u Rimu. Diplomirao je 1975. godine na Pravnom fakultetu državnog Univerzitetu u Rimu sa najvišim ocenama, a master diplomu iz

Posle devet godina uspešnog poslovanja Raiffeisen FUTURE dobrovoljnog penzijskog fonda, imovina tog fonda iznosi 3,3 milijarde dinara, što predstavlja godišnji rast od 23%, i tržišno učešće od 11,6%. Raiffeisen FUTURE

Izvršni direktor Aleksandar Šiljegović je diplomirani ekonomista Novosadskog Univerziteta, Ekonomski fakultet u Subotici, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti bankarstva. U periodu od 2002. do 2009. godine radio je u ProCredit

Izvršni direktor i član Investicionog odbora Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu). Profesionalnu karijeru započeo je u firmi Metalservis u odeljenju nabavke i prodaje. Od 1996. do 2002. zaposlen

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto