Sve o osiguranju

logo-png

21 marta, 2016

Koliko košta osiguranje od poplave

Osiguranje poplave, bujice i visoke vode je tzv. dopunski rizik – ugovara se uz osnovno osiguranje od požara, i plaća se godišnje. Visina premije ne

Scroll to Top