Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje od ljubavne patnje

Venčanja su sama po sebi prilično unosan biznis, počevši od prodavaca venčanica, preko frizera do organizatora ceremonije. U taj biznis uključene su i osiguravajuće kuće – gotovo svuda se može ugovoriti polisa osiguranja za venčanje, kao “štednja” koja se isplaćuje kad osiguranik stane na “ludi kamen”.

U nekim zemljama, pak, moguće je osigurati se i za slučaj da druga strana kaže “ne” na venčanju. U Americi postoje specijalizovane osiguravajuće kuće koje u takvim slučajevima pokrivaju troškove organizacije venčanja, ali i štetu nastalu zbog duševne boli onoga ko se na venčanju pojavio – odšteta pokriva i patnju zbog ljubavi, ali i zbog “blama” nastalog na samom događaju.

U Austriji je nedavno počelo da se prodaje osiguranje koje pokriva štete nastale otkazivanjem venčanja: uzrok može biti izostanak ili izgovoreno “ne” od strane jednog partnera, ali i poplavljena ili srušena lokacija na kojoj je zakazana ceremonija. Dopunski rizici su oštećenje venčanice ili mladoženjinog odela, a pokriva se i šteta ako se izgubi burma ili muzičari otkažu dolazak.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto