Sve o osiguranju

logo-png

Nataša Marjanović, Generali dobrovoljni penzijski fond

natasa_marjanovic_sPredsednik Odbora direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Rođena je 7. decembra 1978. godine u Beogradu. Diplomirala je pre roka na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,81. Karijeru je započela 2001. godine u Odeljenju za upravljanje deviznim rezervama Narodne banke Srbije, gde je za kratko vreme postala i najmlađi glavni diler/portfolio menadžer u istoriji NBS. Bila je odgovorna za upravljanje portfoliom hartija od vrednosti, koje čine najveći deo deviznih rezervi Narodne banke Srbije.

Avgusta 2005. godine postaje menadžer sektora sredstava i likvidnosti Piraeus banke a.d. Beograd gde radi na formiranju i organizaciji savremenog Sektora za za upravljanje sredstvima i likvidnšću. U Generali dolazi septembra 2006. kao prvi portfolio menadžer prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Srbiji.

Od početka 2007. godine na čelu je Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Predsednik je odbora direktora i izvršni direktor Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Od 2011. godine odgovorna je i za upravljanje sredstvima/kapitalom svih kompanija u okviru Generali Osiguranja Srbija (Osiguranje, Reosiguranje, i Generali Osiguranja Montenegro). Predsednik je investicionog komiteta Generali Osiguranja Srbija. Od 2012. član je Izvršnog komiteta Generali Osiguranja Srbija.

Od 2005. godine ima svetski najpriznatiju licencu u području investicionog odlučivanja Chartered Financial Analyst (CFA) u organizaciji američkog CFA Instituta, kao i prvu licencu portfolio menadžera koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti. Uporedo sa redovnim aktivnostima, bila je i asistent na Ekonomskom fakultetu i predavač na specijalizovanim kursevima za pripremu za polaganje CFA ispita.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto