Sve o osiguranju

logo-png

Kako da jeftinije i brže dođete do polise putnog zdravstvenog osiguranja za svoje zaposlene?

Prema prošlogodišnjem istraživanju, čak 9,9 miliona Britanaca tokom poslednjih godinu dana otišlo je na put bez putnog zdravstvenog osiguranja! Kao razloge, naveli su da “su zdravi”, da “i ne znaju čemu to tačno služi”, ili da “imaju karticu koju su dobili uz platnu karticu” – ali i da se nikad nisu raspitali kakva su pokrića.

Asocijacija brtianskih turističkih agencija ABTA izračunala je da je 22 odsto turista putovalo bez ikakve polise putnog osiguranja, a da je 27 odsto imalo neke polise, ali bez adekvatnog pokrića. S obzirom na to da Marfi nikad ne spava – gotovo trećina njih doživela je neku nezgodu za čije troškove lečenja nisu imali osiguravajuće pokriće!

Radeći malu anketu u Srbiji – gde ovakve statistike ne postoje, kao najčešći odgovor smo dobili da “kupovina polise zahteva vreme”, a to je ono što je – posebno mladim zaposlenima, ili članovima sportskih klubova ili udruženja – najdragocenije.

“Firma u kojoj radim ima ugovorenu polisu kolektivnog putnog osiguranja, ali ali ja često zaboravim da se time bavim – setim se tek pred granicom pa onda hitno zovem kolege da mi to završe”, kaže Milena Barošević iz Beograda, zaposlena u jednoj privatnoj firmi.

Kompanija Sava osiguranje odnedavno je uvela posebnu web platformu preko koje se vrlo jednostavno, na osnovu prethodno potpisane generalne polise osiguranja, preko linka može preuzeti potreban broj Potvrda o osiguranju. Svoju potvrdu svako može da pošalje na željeni e-mail ili da je odštampa, a nakon izdavanja Potvrde automatski se umanjuje broj iskorišćenih dana od ukupnog broja kupljenih dana, odnosno dobija se informacija o broju preostalih dana osiguranja.

“Benefiti koje smo omogućili klijentima preko web portala su višestruki: mogućnost kupovine osiguranja za sve zaposlene u kompaniji (članove sportskog saveza, poslovnog udruženja i sl.), samostalno preuzimanje potvrda od strane klijenta, jeftinija polisa osiguranja u odnosu na individualna osiguranja za isti nivo pokrića, brzina i jednostavnost dobijanja Potvrde za putovanje, kao i pristup aplikaciji u svakom momentu bez trošenja vremena za sastanke i razgovore sa zastupnikom osiguranja”, kaže Vladimir Radosavljević, rukovodilac za asiststentska osiguranja u Sava osiguranju.

U odnosu na kupovinu individualnih polisa, Biznis putno osiguranje je u proseku jeftinije za 25 odsto, a tačan iznos zavisi od broja dana koji se ugovore godišnjom polisom, i od odabrane destinacije.

Osiguravajuća pokrića u polisama odnosno potvrdama Biznis putnog osiguranja izdatim preko web portala identična su pokrićima polisa osiguranja koje naši klijenti kupuju preko zastupnika osiguranja.

Biznis putno osiguranje – grupno osiguranje za pravna lica mogu zaključiti samo pravna lica za grupu zaposlenih ili članova kluba/udruženja i članove njihovih porodica ukoliko putuju zajedno.

Osiguranja za ovu vrstu osiguranja mogu se ugovoriti za putovanja na teritoriji celog sveta, bez ograničenja teritorijalnog pokrića.

Osigurana suma za jedno osigurano lice iznosi 30.000 EUR.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto