Sve o osiguranju

logo-png

Aleksandar Šiljegović, DDOR Garant dobrovoljni penzijski fond

aleksandar siljegovicIzvršni direktor

Aleksandar Šiljegović je diplomirani ekonomista Novosadskog Univerziteta, Ekonomski fakultet u Subotici, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti bankarstva.

U periodu od 2002. do 2009. godine radio je u ProCredit banci i Alpha banci, a od 2011. do 2015. radio je u Eurobank a.d. na poziciji Supervizora prodaje za Srbiju. Početkom 2015. godine je zaposlen u DDOR Garant a.d.

Od juna 2015. godine rukovodi Društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „DDOR GARANT“a.d. Beograd, kao Izvršni direktor Društva, na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije br. G.br. 3864 OD 16.6.2015. godine o davanju saglasnosti na izbor za obavljanje funkcije Izvršni direktor društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „DDOR Garant“ a.d. Beograd, u skladu sa članom 15. i članom 16. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Sl.glasnik RS“ broj 85/2005 i 31/2011).

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online