Vesti

Potpisan Sporazum o saradnji DDOR Novi Sad i Ekonomskog fakulteta u Beogradu

DDOR Novi Sad, deo vodeće italijanske i evropske grupacije Unipol Gruppo i Ekonomski fakultet u Beogradu potpisali su Memorandum o saradnji, koji će omogućiti studentima ovog fakulteta programe studentske prakse i zapošljavanja u ovoj kompaniji. Memorandum su potpisali predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja dr Giorgio Marchegiani koji je i predsednik ...

Pročitaj više »

S&P Global Ratings potvrdio “A” dogoročni kreditni rejting i rejting finansijske stabilnosti Triglav Grupe

S&P Global Ratings je potvrdio “A” dogoročni kreditni rejting i rejting finansijske stabilnosti Grupe Triglava, a time i matičnom Društvu Zavarovalnica Triglav d.d. i njegovom supsidijarnom Društvu Pozavarovalnica Triglav Re d.d. Oba privredna društva imaju potvrđen stabilan srednjeročni kreditni rejting. U svom izveštaju agencija za rejting je procenila profil poslovnog ...

Pročitaj više »

Milenijum osiguranje poziva oštećene putnike turističke agencije Blue Travel Plus da dostave odštetne zahteve

Povodom otkazivanja aranžmana – prevoza i smeštaja putnika turističke agencije “Blue Travel Plus” iz Smedereva, kompanija Milenijum osiguranje poziva sva oštećena lica da što pre dostave ovoj kompaniji odštetne zahteve kako bi se u najkraćem roku regulisala nadoknada štete. Milenijum osiguranje je davalac garancije putovanja za turističku agenciju “Blue Travel Plus”. Zahtev ...

Pročitaj više »

Aktuelno

Sajber rizici i osiguranje – tema Svetske konferencije u Beču

Gotovo polovina malih preduzeća u Velikoj Britaniji (45%) bila je žrtva sajber napada u poslenjih 12 meseci, pokazao je izveštaj londonske osiguravajuće kuće Hiscox, specijalizovane za osiguranje malih i srednjih preduzeća. Ova kompanija je, kako bi poboljšala sopstvene mogućnosti za rešavanje sajber napada, i edukovala i zaposlene i klijente o ...

Pročitaj više »

NBS: Sektor osiguranja bi u slučaju realizacije ekstremnih i malo verovatnih šokova ostao stabilan i visoko kapitalizovan

Sektor osiguranja bi u slučaju realizacije ekstremnih i malo verovatnih šokova ostao stabilan i visoko kapitalizovan, i ne bi bila ugrožena adekvatnost kapitala, pokazali su rezultati stres testa koji je u ovom sektoru sprovela Narodna banka Srbije. Narodna banka Srbije, u skladu sa svojom funkcijom supervizora sektora osiguranja, tokom 2017. ...

Pročitaj više »

Društva za upravljanje DPF smanjiće naknadu za usluge, a privatne penzije moći će da prodaju i osiguravajuće kuće

Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom smanjiće naknadu za usluge od početka sledeće godine, a članstvo u dobrovoljnim penzijskim fondovima ubuduće će moći da prodaju i osiguravajuća društva. Narodna banke Srbije donela je u avgustu tri odluke: Odluku o učešću neto vrednosti imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova u procenjenoj vrednosti ...

Pročitaj više »

Region

Hrvatska: Niska stopa osiguranja od požara i elementarnih nepogoda

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, osiguranje od požara i elementarnih šteta u 2016.
godini učestvuje sa samo 6,57% u ukupno zaračunatoj bruto premiji u Republici Hrvatskoj, piše
hrvatski portal www.osiguranje.hr . Ovaj zabrinjavajući podatak ukazuje na važnost podizanja nivoa
svesti građana o nužnosti osiguranja celokupne imovine od požara, poplava i ostalih opasnosti u
slučaju prirodnih nepogoda, ljudskog propusta ili namerno nanete štete, i to uz minimalne mesečne
iznose.

Prosečna premija osiguranja imovine po stanovniku u Evropskoj uniji iznosi 150 evra, u Sloveniji oko
140 evra, dok u Republici Hrvatskoj ta brojka iznosi oko 40 evra. Najvišu premiju osiguranja imovine
po stanovniku u rasponu 300 do 400 evra ostvaruju Švajcarska, Norveška i Austrija.
Svrha osiguranja je efikasna sanacija i brza isplata naknade u slučaju pretrpljene štete, povećavanje
ekonomske stabilnosti pojedinaca, ali i društva u celini. Troškovi šteta od elementarnih nepogoda u
stalnom su porastu, posebno zbog klimatskih promena, a sredstva državnog budžeta i sredstva iz EU
fondova namenjena saniranju šteta u kriznim situacijama vrlo su ograničena, posebno s obzirom na
povećanibroj katastrofa.

Ceo tekst možete pročitati na http://osiguranje.hr/ClanakDetalji.aspx?18555

Hrvatska: Da li će Adris Grupa da poveća vlasnički udeo u slovenačkoj kompaniji Sava Re?

Slovenački regulator tržišta osiguranja odbio je i drugi pokušaj hrvatske Adris grupe da
poveća svoj vlasnički udeo u slovenačkojosiguravajućoj kompaniji Sava Re, piše slovenačko
Delo na osnovu nezvaničnih izvora, a prenosi regionalni portal Seebiz.
Adris Grupa sada ima 20 odsto vlasništva u ovoj slovenačkoj kompaniji, a taj procenaat je
planirala da poveća na 33 – Agencija za nadzor osiguranja odbila je prema ovom izvoru da da
saglasnost za tu transakciju.

U Adrisu za Seebiz kažu da nisu dobili odluku Agencije, ali i da su sigurni – ako je zaista tako –
da razlozi za takvu odluku nisu poslovni rezultati, finansijska snaga i investicioni potencijal,
jer da jesu odluka bi bila drugačija.

Reč je o drugom pokušaju Adrisa da svoj vlasnički udeo u Savi Re poveća na otprilike 33
posto – prethodni put je zahtev predat zajedno sa Croatia osiguranjem (CO), ali je i tada bio
odbijen.

Ceo tekst možete pročitati na http://www.seebiz.eu/adris-o- savi-re- da-se- odluka-donosila-
na-temelju- poslovnih-rezultata- ishod-bi- bio-povoljniji- za-nas/ar- 161407/

Crna Gora: Osiguravajuće kuće ostvarile dobit od 3,82 miliona evra u 2016. godini

Crnogorske osiguravajuće kuće u 2016. godini su ostvarile dobit od 3,82 miliona evra,
dok su u godinu pre imale minus od 2,76 miliona evra, piše crnogorski portal Bankar.me
prenoseći podatke Agencije za nadzor osiguranja (ANO).

Od 11 društava za osiguranje koja su poslovala u Crnoj Gori u 2016. godini osam je
ostvarilo dobit od ukupno 4,52 miliona evra, dok su tri imala gubitak od ukupno 695,2
hiljada evra.

Podaci Agencije za nadzor osiguranja pokazuju da su pozitivno poslovali Grawe
osiguranje, Sava Montenegro, Lovćen osiguranje, Generali osiguranje Montenegro,
Lovćen životna osiguranja, Unika životno osiguranje, Swiss osiguranje i Wiener
Stadtische životno osiguranje. Negativno su poslovali Unika neživotno osiguranje, Atlas
life i Merkur osiguranje.
ANO je konstatovala da to tržište u prošloj godini karakterišu pozitivni trendovi u kretanju
osnovnih pokazatelja, tako da je ukupna bruto fakturisana premija bila 80,163 miliona
evra što predstavlja rast od 4,2 odsto u odnosu na 2015. godinu.

Penetracija osiguranja (učešće bruto fakturisane premije u bruto domaćem proizvodu) je
ostala na istom nivou kao i u 2015. godini i iznosila je 2,12 odsto, dok je gustina
osiguranja (bruto fakturisana premija po stanovniku) iznosila 128,78 evra i zabeležila rast
4,15 odsto u poređenju sa 2015, konstatovala je ANO.

U 2016. godini i dalje je najveće društvo u segmentu životnog osiguranja Grawe
osiguranje, sa učešćem od 37,52 odsto u ukupnoj premiji životnih osiguranja, sledi
Wiener Stadtische životno osiguranje sa 22,08 odsto, Merkur 15,13 odsto, Uniqa životno
osiguranje 13,42 odsto, Lovćen životna osiguranja sa 9,16 odsto i Atlas Life sa 2,69
odsto.

Podaci pokazuju da u bruto fakturisanoj premiji neživotnih osiguranja najveće učešće od
44,98 odsto i dalje ima Lovćen osiguranje. Na drugom mestu je Sava Montenegro sa
učešćem od 17,54 odsto, Generali osiguranje Montenegro sa 16,49 odsto, Uniqa
neživotno osiguranje sa 15,78 odsto i Swiss osiguranje sa 5,21 odsto.

Ceo tekst na http://www.bankar.me/2017/07/08/osiguravajuca-drustva- ostvarila-dobit- od-3- 82-
miliona-eura/

Najnovije na sajtu

Sajber rizici i osiguranje – tema Svetske konferencije u Beču

Gotovo polovina malih preduzeća u Velikoj Britaniji (45%) bila je žrtva sajber napada u poslenjih 12 meseci, pokazao je izveštaj londonske osiguravajuće kuće Hiscox, specijalizovane za osiguranje malih i srednjih preduzeća. Ova kompanija je, kako bi poboljšala sopstvene mogućnosti za rešavanje sajber napada, i edukovala i zaposlene i klijente o ...

Pročitaj više »

Potpisan Sporazum o saradnji DDOR Novi Sad i Ekonomskog fakulteta u Beogradu

DDOR Novi Sad, deo vodeće italijanske i evropske grupacije Unipol Gruppo i Ekonomski fakultet u Beogradu potpisali su Memorandum o saradnji, koji će omogućiti studentima ovog fakulteta programe studentske prakse i zapošljavanja u ovoj kompaniji. Memorandum su potpisali predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja dr Giorgio Marchegiani koji je i predsednik ...

Pročitaj više »

Hrvatska: Niska stopa osiguranja od požara i elementarnih nepogoda

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, osiguranje od požara i elementarnih šteta u 2016. godini učestvuje sa samo 6,57% u ukupno zaračunatoj bruto premiji u Republici Hrvatskoj, piše hrvatski portal www.osiguranje.hr . Ovaj zabrinjavajući podatak ukazuje na važnost podizanja nivoa svesti građana o nužnosti osiguranja celokupne imovine od požara, poplava ...

Pročitaj više »

S&P Global Ratings potvrdio “A” dogoročni kreditni rejting i rejting finansijske stabilnosti Triglav Grupe

S&P Global Ratings je potvrdio “A” dogoročni kreditni rejting i rejting finansijske stabilnosti Grupe Triglava, a time i matičnom Društvu Zavarovalnica Triglav d.d. i njegovom supsidijarnom Društvu Pozavarovalnica Triglav Re d.d. Oba privredna društva imaju potvrđen stabilan srednjeročni kreditni rejting. U svom izveštaju agencija za rejting je procenila profil poslovnog ...

Pročitaj više »