ponedeljak , 27 jun 2016
Open it now

Najnovije na sajtu

DDOR Novi Sad uveo dvodomni sistem upravljanja

DDOR Novi Sad  je nakon sednice Skupštine akcionara, održane 20. juna 2016. godine, promenio sistem upravljanja u dvodomni, i time uskladio poslovanje, organizaciju, obaveze i organe upravljanja sa odredbama Zakona o osiguranju koji je usvojen u decembru 2015. godina. Imenovan je Izvršni odbor, koji je sada na čelu Kompanije, a ...

Pročitaj više »

 Milenijum osiguranje: novi način upravljanja

Osiguravajuća kompanija Milenijum osiguranje saopštila je da je organizaciju i način upravljanja uskladila sa Zakonom o osiguranju, tako da više ne postoji funkcija generalnog direktora, već funkcija Izvršnog odbora. Nadzorni odbor je imenovao za predsednika Izvršnog odbora Ljubišu Veljkovića, a za člana Izvršnog odbora Peru Mijakića.        

Pročitaj više »