Pretraga

Newsletter prijava

svijetosiguranja profitmedia

Spisak osiguravajućih društava

 

  "AS OSIGURANJE"

Adresa: 1070 Beogard, Bulevar Mihaila Pupina 165e

Telefon: 381 11 26 08 676

Faks: 381 11 26 08 684

www.as-osiguranje.rs 

info@as-osiguranje.rs

 

 "AMS OSIGURANJE"

Adresa: 11000 Beograd, Ruzveltova 16

Telefon: 381 11 334-27-55, 308-49-02

Faks: 381 11 334-27-55, 308-49-02

www.ams.co.rs

info@ams.co.rs

 

"AXA" životno osiguranje

Adresa: 11070 Beograd, BUlevar Mihajla Pupina 6

Telefon: 381 11 22 00 400 i 381 11 22 00 422 

Faks: 381 11 22 00 401

www.axa.rs

contact@axa.rs

 

"AXA" neživotno osiguranje

Adresa: 11070 Beograd, BUlevar Mihajla Pupina 6/14

Telefon: 381 11 22 00 440 

Faks: 381 11 22 00 440

www.axa.rs

contact@axa.rs

 

"BASLER" neživotno osiguranje

 Adresa: 11000 Beograd, Resavska 29

Telefon: 381 11 324-77-16 ž

Faks: 381 11 334-29-03

www.basler.rs

office@basler.rs

 

 "BASLER" životno osiguranje

Adresa: 11000 Beograd, Resavska 29

Telefon: 381 11 324-77-16

Faks: 381 11 334-29-03

www.basler.rs

office@basler.rs

 

 "DDOR NOVI SAD"

Adresa: 21101 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 8

Telefon: 381 21 452-138

Faks: 381 21 47-20-676

www.ddor.co.rs

kabinet@ddor.co.rs

 

 REOSIGURANJE "DDOR RE"

Adresa: 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 8

Telefon: 381 21 6621 305

Faks: 381 21 6621 305

www.ddorre.co.rs 

 

 "DELTA GENERALI OSIGURANJE"

Adresa: 11000 Beogard, Milentija Popovića 7b

Telefon: 381 11 201-17-00

Faks: 381 11 201-17-07

www.deltagenerali.rs 

kontakt@deltagenerali.rs

 

REOSIGURANJE  "DELTA GENERALI REOSIGURANJE"

Adresa: 11000 Beograd, Milentija Popovića 7b

Telefon: 381 11 201-17-00, 201-17-11

Faks: 381 11 201-17-07

www.deltagenerali.rs 

reosiguranje@deltagenerali.rs

 

 "DUNAV OSIGURANJE"

Adresa: 11000 Beograd, Makedonska 4

Telefon: 381 11 322-80-30,322-68-21, 334-46-99

Faks: 381 11 624-439

www.dunav.com 

info@dunav.com

 

REOSIGURANJE "DUNAV-RE"

 Adresa: 11000 Beograd, Knez Mihailova 6/II

Telefon: 381 11 2634-755, 2634-987

Faks: 381 11 2633-845

www.dunavre.co.rs

office@dunavre.co.rs

 

 "ENERGOPROJEKT GARANT"

Adresa: 11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12

Telefon: 381 11 310-10-82, 310-10-66

Faks: 381 11 311-21-07

www.garant.rs 

z.zagar@garant.rs

 

 "GLOBOS-OSIGURANJE"

Adresa: 11000 Beograd, Knez Mihailova 11-15/III

Telefon: 381 11 2620-015, 2629-097

Faks: 381 11 186-209

www.globos.co.rs

office@globos.co.rs

 

 "GRAWE"

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115D

Telefon: 381 11 2092 600

Faks: 381 11 2092 661

www.grawe.rs

office.beograd@grawe.at

 

 "MERKUR"

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 6/22 PC

Telefon: 381 11 220-12-50

Faks: 381 11 220-12-51

www.merkur.rs

office@merkur.rs

 

"METLIFE"

Adresa: 11070 Beograd, Omladinskih brigada 88a

Telefon: 381 11 209 29 00

Faks: 381 11 209 29 09

www.alico.com

 

 "MILENIJUM OSIGURANJE"

Adresa: 11000 Beograd, Milutina MIlankovica 196 

Telefon: 381 11 715 23 00 i 381 11 715 23 05

Faks: 381 11 715 23 06

www.milenijum-osiguranje.rs

office@milenijum-osiguranje.rs

 

 "SAVA OSIGURANJE"

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon: 381 11 3644-801, 3644-802

Faks: 381 11 3644-889

www.sava-osiguranje.rs

office@sava-osiguranje.rs

 

 "SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE"

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon: 381 11 36 43 628

www.sava-osiguranje.rs 

zivotno.osiguranje@sava-osiguranje.rs

 

 "SOCIETE GENERALE OSIGURANJE" životno osiguranje

Adresa: 11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115đ

Telefon: 381 11 26 08 654

Faks: 381 11 26 07 330

www.societegenerale.rs 

 

"SOGAZ"

Adresa: 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 12

Telefon: 381 21 481 33 44

Fax: 381 21 481 13 62

www.sogaz.co.rs

office@sogaz.co.rs

 

 "TAKOVO"

Adresa: 34000 Kragujevac, Dr. Zorana Đinđića 15a

Telefon: 034 303 000

Faks: 381 34 303-054

www.takovo-osiguranje.rs

office@takovo-osiguranje.rs

 

 "Triglav Osiguranje a.d.o."

Adresa: 11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a

Tel: 381 11 33 05 100

Faks: 381 11 33 05 138

www.triglav.rs

office@triglav.rs

 

 "UNIQA" životno osiguranje

Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovića 134g

Telefon: 381 11 20 24 100

Faks: 381 11 20 24 160

www.uniqa.rs

info@uniqa.rs

 

 "UNIQA" neživotno osiguranje

Adresa: 11001 Beograd, Milutina Milankovića

Telefon: 381 11 20 24 100

Faks: 381 11 20 24 160

www.uniqa.rs

info@uniqa.rs

 

 "WIENER STADTISCHE OSIGURANJE"

Adresa: 11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1/III

Telefon: 381 11 22 09 901

Faks: 381 11 22 09 900

www.wiener.co.rs

office@wiener.co.rs

 

REOSIGURANJE "WIENER RE"

 Adresa: 11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1/V

Telefon: 381 11 2209-960, 2209-963

Faks: 381 11 2251-711

z.blagojevic@wiener.co.rs

v.slana@wiener.co.rs

Aktuelne vestisite by STUDIO TRID